Dnia 01.04.2016 oficjalnie zostało powołane lubińskie koło .N oraz wybór zarządu:

Zarząd Koła:

Przewodniczący: Grzegorz Zieliński

Wice przewodniczący:
Remigiusz Kubowicz
Janusz Bednarski

Sekretarz: Adam Sudenis
Skarbnik: Ewa Kamieniarz